Q4 2020 Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning

Målet med læringspakken er å
forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning ved å:

  • Øke forståelsen og kunnskapen om risikofaktorer i arbeidsmiljøet som utgjør en helsefare og kan medføre arbeidsrelatert sykdom
  • Legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten via aktive refleksjoner og diskusjoner
  • Styrke egen adferd i å ta vare på egen og andres helse

Introduksjon: Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning

Et helseskadelig arbeidsmiljø kan i verste fall gi alvorlig sykdom. Denne filmen fokuserer på forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og langsiktige belastninger og hvorfor god risikostyring er sentralt for å lykkes. Filmen gir også en introduksjon til temaene i denne læringspakken: arbeidsglede, søvnhygiene, og sikkert nattarbeid.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning.

Søvnhygiene

Hvordan påvirker søvn helse, og hvordan får vi god søvn?

Arbeidsglede

Hvordan kan vi sammen skape arbeidsglede på jobben?

Risikostyring

Hvordan bruke god risikostyring for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning?

Nattarbeid

Hvordan kan vi jobbe trygt og sikkert ved nattarbeid?

Legge til rette for nattarbeid

Hvordan kan vi som ledere tilrettelegge for at nattarbeid skal foregå på en trygg og sikker måte?