Q1 2023Forebygge storulykker

Forebygge storulykker i hele verdikjeden

Film: Forebygging av storulykker i hele verdikjeden

Årsakene til storulykker er sammensatte. Risiko kan transporteres mellom faser, enheter og aktører, og utløsende faktorer kan være til stede over tid før ulykken skjer. I denne filmen ser vi på hvordan vurderinger, beslutninger og premisser gjennom hele verdikjeden påvirker barrierer og risiko for storulykke.

Refleksjonsspørsmål