Q1 2023 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å redusere risiko for storulykke gjennom å:

  • Styrke forståelse av egen rolle for å bidra til å forebygge storulykker
  • Identifisere risiko og styrke barrierer i hele verdikjeden
  • Fange opp og respondere på svake signaler og feilfeller

Introduksjon: Forebygge storulykker

I storulykker ser vi ofte at tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer har sviktet samtidig. For å lykkes med å forebygge storulykker må vi identifisere risiko og styrke barrierer på tvers av verdikjeden.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan forebygge storulykker.

Forebygging av storulykker i hele verdikjeden

Hvordan kan vi jobbe i hele verdikjeden for å forebygge storulykker?

Forebygging av brønnkontrollhendelser

Hva må til for å lykkes med å forebygge brønnkontrollhendelser?