Q4 2021 Ensformig arbeid

Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

Film: Ensformig arbeid

Muskel- og skjelettplager er en vanlig årsak til sykefravær, og oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger som er større enn det kroppen tåler. Hvordan kan vi jobbe for å redusere risiko ved ensformig arbeid?

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Råd for å redusere risiko ved ensformig arbeid