Q4 2021 Styring av helse- ogarbeidsmiljørisiko

Målet med læringspakken er å styrke risikostyring av faktorer i arbeidsmiljøet som utgjør en helsefare og kan medføre arbeidsrelatert sykdom ved å:

  • Fremme bevissthet omkring risikofaktorer i eget arbeidsmiljø
  • Forbedre forståelsen for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko
  • Øke bruken av risikovurdering av helse- og arbeidsmiljøfaktorer

Introduksjon: Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

Å utvikle en arbeidsrelatert sykdom på grunn av faktorer i arbeidsmiljøet som kan utgjøre en helsefare er mer vanlig enn å skade seg på jobb. Konsekvensen av eksponeringen er ikke akutt, men kan ha stor betydning for livskvalitet når den først inntrer. Filmen fokuserer på hvordan vi kan styrke styring av helse- og arbeidsmiljørisiko.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan bli bedre på observasjon av farer

Risikostyring

Hvordan kan vi bli bedre på styring av helse- og arbeidsmiljørisiko?

Ensformig arbeid

Hvordan kan vi redusere risiko ved ensformig arbeid?

Tungt arbeid

Hvordan kan vi redusere risiko ved tungt arbeid?