Q2 2024 teaser

Denne korte teaserfilmen presenterer temaet for Q2 læringspakken: Hvordan kan vi bedre identifisere og håndtere farer og feilfeller i våre arbeidsaktiviteter for å unngå personskader?