Q2 Unngå personskader

En læringspakke fra Kværner

Denne læringspakken er laget av Kværner og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Kværner i Q2 2020 under temaet «Unngå personskader» i årshjulet for sikkerhet.

Målene for denne læringspakken er:

  1. 1. Øke fokus på å være oppmerksom i jobber der man er særlig utsatt for å gå på autopilot (gammel vane).
  2. 2. Bidra til å redusere risiko for småskader gjennom riktig atferd og bruk av riktig verneutstyr for den jobben som skal utføres.

Oppmerksom i rutinejobber

Det er størst risiko for småskader når vi utfører rutinejobber der det kan være krevende å være ”dønn til stede”. I filmen går vi inn på en skade fra Verdal.

Refleksjonsspørsmål