Q2 Unngå personskader

En læringspakke fra Aibel

Denne læringspakken er laget av Aibel og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aibel i Q2 2021 under temaet «Unngå personskader» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Tema for andre kvartal av 2021 er forebygging av personskader. Målet for læringspakken er å unngå personskader ved å skape økt bevissthet rundt potensielle farer, og vise hvordan man kan bli enda bedre på å identifisere farer og sette inn gode tiltak.

Under finner du to presentasjoner rettet mot site og construction, og ledelse og kontorpersonell. Presentasjonene kan inneholde eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

 

Unngå personskader: Site og construction

Unngå personskader: Ledelse og kontorpersonell