Sikre løfteoperasjoner

I denne filmen deles informasjon om rollen operasjonelt ansvarlig løfteoperasjoner slik den er beskrevet i NORSOK R-003/ R-005, samt erfaringer fra ulike deler av Equinor når det gjelder utøvelse av rollen.