Q1 2022 Forebygge storulykker

Denne korte teaserfilmen presenterer temaet for Q1 læringspakken: Hvordan menneskelige, organisatoriske og tekniske faktorer fra design og prosjekt til drift kan påvirke storulykkerisiko