Q3 2021 Observasjon av farer

Observasjon i kontormiljø

Film: Observasjon i kontormiljø

Også i kontormiljø kan det oppstå farlige forhold og hendelser. For at vi skal oppnå en sterk observasjonskultur, må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Hva kan vi gjøre for å bli bedre til å bruke observasjon på kontoret?

OBS! Vær oppmerksom på at noen av opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid-19. Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål