Introduksjon: Sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander

Hvordan kan vi jobbe sikrere i høyden og bli bedre til å hindre fallende gjenstander? For å skape sikrere forhold for nåværende og fremtidig arbeid må vi bli enda bedre på å identifisere og håndtere farer og feilfeller på arbeidsplassen. Sammen skaper vi gode rammebetingelser og sikrere arbeid for oss selv og andre.