Q2 Unngå personskader

En læringspakke fra Aibel

Denne læringspakken er laget av Aibel og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aibel i Q2 2020 under temaet «Unngå personskader» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Tema for andre kvartal av 2020 er forebygging av personskader. Målet for læringspakken er å unngå personskader ved å skape økt bevissthet rundt potensielle farer, og vise hvordan man kan bli enda bedre på å identifisere farer og sette inn gode tiltak.

Under finner du tre presentasjoner rettet mot site/construction, kontorpersonell og engineering, og ledelse på site og verneombud. Presentasjonene inneholder eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

Unngå personskader: Site / Construction

Unngå personskader: Kontorpersonell og engineering

Unngå personskader: Ledelse på site og verneombud