Q1 Sikre kranoperasjoner

En læringspakke fra Kværner

Denne læringspakken er laget av Kværner og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Kværner i Q1 2020 under temaet «Unngå storulykker» i årshjulet for sikkerhet.

Målene for denne læringspakken fra Kværner er:

  1. 1. Bedre sikkerhet ved kranoperasjoner gjennom riktig atferd
  2. 2. Økt bevissthet om at sikre kranoperasjoner er viktig for alle

Sikre kranoperasjoner

I løpet av et år utføres det i Kværner flere tusen små og store kranoperasjoner, og vi arbeider fokusert for å redusere antallet uønskede hendelser knyttet til disse. Filmen tar for seg en konkret hendelse.

Refleksjonsspørsmål