Q3 Hindre fallende gjenstander

Denne læringspakken er laget av Kværner og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Kværner i Q3 2020 under temaet «Hindre fallende gjenstander» i årshjulet for sikkerhet.

Målet for denne læringspakken er å:

  1. 1. Hindre hendelser med fallende gjenstander ved å alltid sikre løst utstyr, og området vi arbeider i.

Hindre fallende gjenstander

Fallende gjenstander er den hyppigste årsaken til alvorlige hendelser. Filmen tar for seg en konkret hendelse i Kværner.

Refleksjonsspørsmål