Q3 Hindre fallende gjenstander

En læringspakke fra Aker Solutions

Denne læringspakken er laget av Aker Solutions og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aker Solutions i Q3 2020 under temaet «Sikkert arbeid i høyden / Hindre fallende gjenstander» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Denne læringspakken er rettet mot operasjonelle miljøer, og er delt opp i tre seksjoner:

  • Seksjon 1: Introduksjon til temaet og teamrefleksjon
  • Seksjon 2: Praktisk oppgave – HMSS & kvalitetsrunde
  • Seksjon 3: Oppsummering og læring (operative ledere)

Merk: presentasjonen kan inneholde eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

 

Operativt personell: Hindre fallende gjenstander