Q3 Hindre fallende gjenstander

En film fra Transocean

Denne filmen er laget av Transocean og delt med deres samtykke. Filmen ble originalt publisert internt i Transocean i Q3 2022 under temaet «Hindre fallende gjenstander» i årshjulet for sikkerhet.

Hindre fallende gjenstander

Å hindre fallende gjenstander handler om å finne dem før de finner oss. Denne filmen handler om hvordan vi jobber for å hindre fallende gjenstander i Transocean.