Q4 Godt psykososialt arbeidsmiljø

En læringspakke fra Kværner

Denne læringspakken er laget av Kværner og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Kværner i Q4 2020 under temaet «Arbeidsmiljø/Helse» i årshjulet for sikkerhet.

Målet for denne læringspakken er:

  1. 1. At alle bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Film: Godt psykososialt arbeidsmiljø

Denne filmen fokuserer på viktigheten av at vi alle samarbeider om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Refleksjonsspørsmål