Q1 Forebygge storulykker

En læringspakke fra Aibel

Denne læringspakken er laget av Aibel og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aibel i Q1 2020 under temaet «Forebygge storulykker/HC-lekkasjer» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Temaet for læringspakken for første kvartal er forebygging av
storulykker, hydrokarbonlekkasjer og andre alvorlige hendelser. De vedlagte presentasjonene inneholder viktig informasjon om risiko og forebygging, og støtter opp om Petroleumstilsynets hovedfokus i 2020 og det tilhørende slagordet «Aldri en ny storulykke».

Under finner du tre presentasjoner, rettet mot henholdsvis engineering, offshore/landanlegg og verft. Presentasjonene inneholder eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

Forebygge storulykker: Engineering

Forebygge storulykker: Offshore og landanlegg

Forebygge alvorlige hendelser: Verft