Q1 Forebygge storulykker og alvorlige hendelser

En læringspakke fra Aibel

Denne læringspakken er laget av Aibel og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aibel i Q1 2021 under temaet «Forebygge storulykker/HC-lekkasjer» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Tema for HMSS-læringspakkene for første kvartal 2021 er forebygge storulykker og alvorlige hendelser. Under finner du to presentasjoner, rettet mot operatører og engineering- og kontorpersonell.

Merk: Presentasjonene kan inneholde eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

Operatører

Engineering og kontorpersonell