Q4 Arbeidsmiljø og helse

En film fra Transocean

Denne filmen er laget av Transocean og delt med deres samtykke. Filmen ble originalt publisert internt i Transocean i Q4 2022 under temaet «Arbeidsmiljø og helse» i årshjulet for sikkerhet.

Arbeidsmiljø og helse

Ta vare på din egen og dine kollegaers helse.