Q3 I skuddlinjen

En læringspakke fra Aibel

Denne læringspakken er laget av Aibel og delt med deres samtykke. Pakken ble originalt publisert internt i Aibel i Q3 2020 under temaet «Sikkert arbeid i høyden / Hindre fallende gjenstander» i årshjulet for sikkerhet.

Om denne læringspakken

Temaet for tredje kvartal av 2020 er «I skuddlinjen» og sikkert arbeid i høyden. Fallende gjenstander er en av de største risikoene i industrien og læringspakkene er en viktig del av forbedringsarbeidet. Her er kontinuerlig fokus viktig!

Under finner du tre presentasjoner rettet mot henholdsvis construction, engineering, og ledelse og verneombud på site (verft/offshore/landanlegg). Presentasjonene inneholder eksterne lenker til filmer og andre relevante ressurser.

 

I skuddlinjen: Construction

I skuddlinjen: Engineering

I skuddlinjen: Ledelse og verneombud