Q4 2023Arbeidsmiljø og helse

Målet med læringspakken er å styrke arbeidsmiljø og helse ved å:

  • Øke kunnskap om kjemisk eksponering for benzen og eksos og tiltak som reduserer risiko for eksponering
  • Bruke proaktiv ledelse for å få innsikt i og legge til rette for gode psykososiale arbeidsforhold
  • Forstå og forebygge negative virkninger ved bruk av rusmidler

Introduksjon: Å sikre et godt arbeidsmiljø

Hvordan kan vi sikre et godt arbeidsmiljø som ivaretar helsen vår? For å styrke arbeidsmiljøet trenger vi innsikt i de forholdene som påvirker hvordan vi utfører arbeidet vårt. Dette er nødvendig for å kunne legge til rette for gode arbeidsforhold.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deres team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan styrke arbeidsmiljø og helse.

Kjemisk eksponering: Eksos

Hvordan kan vi forstå og redusere risiko knyttet til eksponering for eksos?

Kjemisk eksponering: Benzen

Hvordan kan vi forstå og redusere risiko knyttet til eksponering for benzen?

Proaktiv ledelse og psykososiale arbeidsforhold

Hvordan kan vi få innsikt i og legge til rette for gode psykososiale arbeidsforhold?

Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Hvordan kan vi bedre forstå og forebygge negative virkninger av rusmidler på jobb?