Q3 2024Sikkert arbeid i høyden oghindre fallende gjenstander

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

  • Identifisere og håndtere farer og feilfeller knyttet til arbeid i stillas
  • Identifisere og håndtere potensielt fallende gjenstander gjennom mer aktiv bruk av observasjon
  • Sikre kvalitet i rammebetingelser for høyaktivitetsperioder

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


Utførende personell

Rollen gjelder personell som opererer innretningene (offshore og onshore) og utfører selve arbeidet.

Eksempler: Mekaniker, elektriker, osv.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

Det anbefales å sette av 30-45 minutter til å gjennomføre denne læringspakken. Pakken inneholder en praktisk oppgave og kan gjennomføres over to møter/turer.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introduksjonsfilmen for læringspakken, «Å jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander», med informasjon om tema og innhold i årets Q3-pakke.

Caseoppgave

Velg oppgaven eller oppgavene som er mest relevante for deg og ditt team som utgangspunkt for å jobbe videre med sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

To av caseoppgavene oppfordrer til å gjennomføre en praktisk oppgave i felt. Nederst på siden ligger en beskrivelse av oppgaven sammen med en onepager som viser god praksis for observasjon.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Alltid Sikker, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Operative ledere

Personell med lederansvar på innretninger offshore eller landanlegg, verft og byggeplasser. Operative ledere styrer og setter retning for den daglige driften som utføres av utførende personell.

Eksempler: Plattformsjefer offshore, drifts- og vedlikeholdsledere, logistikkledere, plassledere offshore/onshore/site, formann osv.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

Det anbefales å sette av 30-45 minutter til å gjennomføre denne læringspakken. Pakken inneholder en praktisk oppgave og kan gjennomføres over to møter/turer.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introduksjonsfilmen for læringspakken, «Å jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander», med informasjon om tema og innhold i årets Q3-pakke.

Caseoppgave

Velg oppgaven eller oppgavene som er mest relevante for deg og ditt team som utgangspunkt for å jobbe videre med sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

To av caseoppgavene oppfordrer til å gjennomføre en praktisk oppgave i felt. Nederst på siden ligger en beskrivelse av oppgaven sammen med en onepager som viser god praksis for observasjon.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Alltid Sikker, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Premissgivere: Drift

Rollen gjelder personell som setter krav, gjør vurderinger, tar beslutninger og legger planer for alle aktiviteter som skal gjennomføres både offshore og på land. Dette gjelder i prosjekter, drift og boring og brønn.

Eksempler: Produksjonsledere, fagledere, engineeringpersonell, vedlikeholdsplanlegging, driftsstøtte osv.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

Det anbefales å sette av 30-45 minutter til å gjennomføre denne læringspakken. Pakken inneholder en praktisk oppgave og kan gjennomføres over to møter/turer.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introduksjonsfilmen for læringspakken, «Å jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander», med informasjon om tema og innhold i årets Q3-pakke.

Caseoppgave

Velg oppgaven eller oppgavene som er mest relevante for deg og ditt team som utgangspunkt for å jobbe videre med sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

To av caseoppgavene oppfordrer til å gjennomføre en praktisk oppgave i felt. Nederst på siden ligger en beskrivelse av oppgaven sammen med en onepager som viser god praksis for observasjon.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Alltid Sikker, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Premissgivere: Støttefunksjoner

Personell som setter krav, gjør vurderinger og støtter operasjoner/prosjekter både offshore og på land.

Eksempler: HR / PO, finans og kontroll, juridisk, SSU / HMS, kommunikasjon, osv.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for det/de casene dere vil jobbe med.

Det anbefales å sette av 30-45 minutter til å gjennomføre denne læringspakken. Pakken inneholder en praktisk oppgave og kan gjennomføres over to møter/turer.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introduksjonsfilmen for læringspakken, «Å jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander», med informasjon om tema og innhold i årets Q3-pakke.

Caseoppgave

Velg oppgaven eller oppgavene som er mest relevante for deg og ditt team som utgangspunkt for å jobbe videre med sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet. Sett deg inn i refleksjonsspørsmålene på forhånd, slik at du er forberedt på hva dere skal snakke om.

To av caseoppgavene oppfordrer til å gjennomføre en praktisk oppgave i felt. Nederst på siden ligger en beskrivelse av oppgaven sammen med en onepager som viser god praksis for observasjon.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. Lagre kopien i ditt HMS-styringssystem, eller tilsvarende, for oppfølging. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet senere, diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Alltid Sikker, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Livreddende regler