Q3 2023 Sikkert arbeid i høydenog hindre fallende gjenstander

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

  • Identifisere potensielt fallende gjenstander
  • Identifisere og håndtere forhold som kan bidra til fallende gjenstander
  • Sikre erfaringsoverføring og læring relatert til arbeid i høyden og fallende gjenstander

Introduksjon: Sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander

Hvordan kan vi jobbe sikrere i høyden og forhindre at gjenstander faller ned? For å lykkes må vi identifisere og håndtere forhold og mulige feilfeller som kan gjøre jobben vanskelig i planlegging og forberedelser før arbeidet starter, og vi må styrke overføring av erfaringer og læring fra utført arbeid.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for ditt team som utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander.

Planlegge sikre jobber i høyden

Hvordan kan vi sikre god planlegging og forberedelse av arbeid i høyden?

Identifisere og rapportere potensielt fallende gjenstander

Hvordan kan vi styrke observasjon og rapportering av potensielt fallende gjenstander?

Påvirke risiko fra kontormiljøet

Hvordan påvirker arbeidsoppgavene i kontormiljøet risiko i den spisse enden?