Q3 2022 Fra observasjon til aksjon

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

  • Identifisere og håndtere farer relatert til arbeid i høyden
  • Etablere gode rutiner for sikring av utstyr og verktøy
  • Øke gjennomføring av systematiske sjekker for potensielt fallende gjenstander i utsatte områder

Introduksjon: Fra observasjon til aksjon

Ved å arbeide sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander kan vi unngå alvorlige personskader og hendelser. Filmen fokuserer på hvordan vi kan sikre god praksis for arbeid i høyden og observasjon av farer.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan arbeide sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander.

Sikkert arbeid i høyden

Hvordan arbeider vi sikkert i høyden?

Hindre fallende gjenstander

Hvordan hindrer vi fallende gjenstander i boring og brønn?

Å fange opp utfordrende forhold

Hvordan kan ledere legge til rette for sikkert arbeid i høyden?

Forebygging i hele verdikjeden

Hvordan kan premissgivere bidra til sikkert arbeid i høyden?