Q3 2021 Observasjon av farer

Målet med læringspakken er å forebygge farlige forhold og hendelser ved å:

  • Trene på riktig bruk av observasjonsteknikk og lære av hverandre
  • Øke antall innmeldte observasjoner og læring fra disse
  • Styrke kulturen for innmelding og oppfølging av observasjoner

Læringspakken fokuserer på fallende gjenstander og andre potensielle farer!

Introduksjon: Observasjon av farer

Ved å bruke observasjon for å aktivt se etter potensielle farer kan vi styrke barrierer og håndtere risiko før det skjer en hendelse og noen blir skadet. Sammen kan vi bygge en sterk observasjonskultur og unngå farlige forhold og hendelser.

OBS! Vær oppmerksom på at noen av opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid-19. Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan bli bedre på observasjon av farer

Observasjon i felt

Hvordan kan vi bli bedre til å observere og rapportere avvik?

Sterkere observasjonskultur

Hvordan kan ledere jobbe for en sterkere observasjonskultur?

Observasjon i design og engineering

Hvordan kan vi fange opp potensielle farer i design- og engineeringsfasen?

Observasjon i kontormiljø

Hvordan kan vi fange opp potensielle farer i kontormiljø?