Q2 2024Unngå personskader

Målet med læringspakken er å unngå personskader ved å sørge for:

  • Gode risikovurderinger i planlegging på land og i felt for å identifisere og håndtere farer og feilfeller
  • God styring av aktiviteter, samtidige operasjoner og endringer
  • Gode vurderinger og beslutninger gjennom involvering og samarbeid på tvers

Introduksjon: Forebygging av personskader

Hvordan kan vi bli enda bedre til å forebygge personskader i arbeidet vårt? For å identifisere og håndtere farer og feilfeller og sikre god styring av aktivitetene våre trenger vi kvalitet i vurderinger og beslutninger. Dette krever også god samhandling på tvers. Sammen skaper vi gode og trygge forutsetninger for sikker utførelse av jobben.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deres team som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan unngå personskader.

Fange opp farer og feilfeller i aktiviteter i felt

Utførende personell og operative ledere

Hvordan kan vi identifisere og håndtere risiko i våre aktiviteter?

Fange opp farer og feilfeller i planer og aktiviteter

Premissgivere: Drift

Hvordan kan vi identifisere og håndtere risiko i våre planer og aktiviteter?

Utfordre antagelser i beslutningsprosesser 

Premissgivere: Støttefunksjoner

Hvordan kan vi utfordre og håndtere antagelser i våre beslutninger?