Q2 2023 Unngå personskader

Målet med læringspakken er å unngå personskader ved å:

  • Øke kunnskap om hvordan mulige feilfeller kan identifiseres og håndteres før jobber utføres
  • Styrke læring fra arbeid uten hendelser ved å identifisere mulige feilfeller

Feilfeller er forhold som gjør det vanskeligere å jobbe sikkert og som øker sannsynligheten for feil.

Introduksjon: Unngå personskader

De fleste jobbene vi gjør går bra, uten hendelser. Hvordan kan vi lære fra vanlig arbeid for å unngå personskader? For å lykkes må vi identifisere og håndtere mulige feilfeller både i planlegging og forberedelser til arbeidet, og gjennom evaluering etter at jobben er gjort.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er rettet mot din målgruppe som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan unngå personskader.

Læring fra vanlig arbeid del 1: Planlegging og forberedelser

Hvordan kan vi bidra til å identifisere og håndtere feilfeller før jobben starter? (Utførende, ledere og premissgivere)

Læring fra vanlig arbeid del 2: Evalueringer

Hvordan kan vi bidra til å identifisere og håndtere feilfeller etter at jobben er gjort? (Utførende, ledere og premissgivere)

Å redusere risiko fra kontoret

Hvordan kan kontorpersonell bidra til å identifisere og håndtere feilfeller?