Q2 2022 Unngå personskader

Målet med læringspakken er å redusere risiko for personskader ved å:

  • Styrke proaktiv sikkerhet gjennom læring fra vanlig arbeid
  • Styrke oppmerksomhet på forhold som øker og reduserer sannsynligheten for å gjøre feil
  • Sikre effektiv bruk av Livreddende regler for ledere og ansatte

Introduksjon: Unngå personskader

Godt sikkerhetsarbeid over tid har resultert i færre hendelser med personskader. Det betyr også at vi må finne andre måter å lære og forbedre oss på utover læring fra hendelser. Filmen fokuserer på hvordan vi kan lære fra vanlig arbeid og bli mer oppmerksomme på forhold som øker og reduserer sannsynligheten for feil.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan unngå personskader

Del 1: Utførende personell

Hvordan identifisere forhold som gjør det vanskelig å jobbe sikkert?

Del 1: Operative ledere

Hvordan kan ledere bruke dialog for å unngå personskader?

Del 1: Premissgivere

Hvordan kan premissgivere bidra til å forhindre personskader?

Del 1: Kontorpersonell

Hvilken rolle spiller kontorpersonell i å forhindre personskader?

Del 2: Effektiv bruk av Livreddende regler

Hvordan kan vi legge bedre til rette for effektiv bruk av Livreddende regler?