Q2 2021 Unngå personskader

Målet med læringspakken er å redusere risiko for personskader ved å:

  • Øke forståelse for gapet som kan oppstå mellom krav og praksis – og hvordan vi kan jobbe for å lukke det
  • Bidra til at ledere og ansatte skal få et mer aktivt forhold til de Livreddende reglene som er relevante for deres arbeid
  • Fokusere på proaktiv og synlig ledelse som skaper tillit og fremmer godt samarbeid, for å fjerne farer og følge Livreddende regler

Introduksjon: Unngå personskader

Personskader er ofte et resultat av samspillet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. For å hindre personskader og andre hendelser må vi jobbe sammen for å redusere gapet som kan oppstå fra krav til praksis, og bruke Livreddende regler mer aktivt i vårt daglige arbeid.

OBS! Vær oppmerksom på opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid 19 (med unntak av intervju gjennomført på Teams). Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deg eller ditt team, som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan unngå personskader

Det handler om å redde liv

Hvordan kan vi bruke dialog og Livreddende regler for å unngå personskader?

Dialog som verktøy for sikker jobbutførelse

Hvordan kan ledere bruke dialog for å redusere risiko for personskader?

Fra krav til praksis

Hvordan kan driftsstøtte bruke dialog og samhandling for å unngå personskader?

Sikkerhet i alt vi gjør

Hva betyr sikkerhet i en kontorkontekst, for oss selv og andre?