Q1 2024Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å forebygge storulykker ved å sikre felles situasjonsforståelse gjennom:

  • Tidlig involvering av rett kompetanse og erfaring
  • God samhandling, anleggskompetanse og barriereforståelse
  • Grundig vurdering av hvordan beslutninger og rammebetingelser påvirker storulykkesrisiko

Introduksjon: Forebygging av storulykker gjennom felles situasjonsforståelse

Storulykker er ofte et resultat av at flere barrierer svikter samtidig. Risiko kan transporteres gjennom verdikjeden, fra design og prosjektering til drift og vedlikehold. For å redusere risiko må vi bygge felles situasjonsforståelse i alle ledd.

Caseoppgaver

Velg oppgaven som er mest relevant for deres team som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan forebygge storulykker.

Forebygging av storulykker i design og prosjektering

Hvordan sikre felles situasjonsforståelse gjennom tidlig involvering?

Forebygging av storulykker i drift og vedlikehold

Hvordan bruke samhandling for å sikre felles situasjonsforståelse?

Forebygging av storulykker fra kontormiljø

Hvordan påvirker rammebetingelser satt på kontor risiko for storulykke?