Q1 2020 Forebygge storulykker

Målet med læringspakken er å forebygge storulykker gjennom å:

  • fremheve gode eksempler på sikker praksis
  • identifisere viktigste forbedringsområder lokalt
  • iverksette samhandling mellom avdelinger/miljøer

Introduksjon: Forebygge storulykke

I de to første læringspakkene om forebygging av storulykker fokuserte vi på risiko knyttet til planer som endrer seg, jobber som griper inn i hverandre, samt tekniske og ikke-tekniske barrierer.

I introduksjonsfilmen for årets læringspakke skal vi fokusere på våre beste eksempler på tiltak for å forebygge storulykke, og hvordan vi kan bygge videre på vår egen beste praksis.

Caseoppgaver

Teamet skal velge et case som utgangspunkt for å jobbe med hvordan vi kan bli bedre på forebygging av storulykker.

Samspill for sikker personelltransport

HLO og helidekkmannskap bidrar til sikker og sikker drift av helidekk.

Når sekunder teller

Brønnspark og utslag med gassdeteksjon i shaker-rom under boring.

Da gass ikke møtte tennkilde

Foreslått design plasserer mulige gass- og antennelseskilder sammen.

Ser du noe? Si noe!

Det oppdages at en leverandør glemte å skanne en minnepinne før bruk.