Q3 2024Bezpieczna praca na wysokości iunikanie sytuacji ze spadającymi przedmiotami

Celem pakietu szkoleniowego jest wzmocnienie na polach bezpiecznej pracy na wysokości i zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, poprzez:

  • Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów związanych z pracą w rusztowaniu oraz zarządzanie nimi
  • Czynne wykorzystanie obserwacji jako sposób identyfikacji przedmiotów grożących spadnięciem i zaradzenia temu ryzyku
  • Zapewnienie jakości w warunkach ramowych dla okresów wzmożonej aktywności

Wprowadzenie: Bezpieczna praca na wysokości i zapobieganie spadaniu przedmiotów

Jak możemy skuteczniej dbać o bezpieczeństwo prac na wysokości i zapobiegać spadaniu przedmiotów? Aby stworzyć bezpieczniejsze warunki bieżącej i przyszłej pracy, musimy jeszcze lepiej identyfikować zagrożenia i pułapki błędów w miejscu pracy oraz zarządzać nimi. Razem możemy stworzyć dobre warunki ramowe i zadbać o bezpieczniejszą pracę.

Studia przypadku

Wybierz przypadek najlepiej pasujący do Twojego zespołu — będzie to punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakimi sposobami możemy bezpiecznie pracować na wysokości i zapobiegać sytuacjom ze spadającymi przedmiotami.

Bezpieczna praca w rusztowaniach

Personel operacyjny i liderzy operacyjni

W jaki sposób możemy identyfikować zagrożenia i pułapki błędów związane z pracą na rusztowaniach oraz zarządzać nimi?

Obserwacja przedmiotów grożących spadnięciem

Personel operacyjny i liderzy operacyjni

Jak czynnie posłużyć się obserwacją w celu identyfikacji przedmiotów grożących spadnięciem?

Dobre warunki ramowe dla okresów wzmożonej aktywności

Zarządcy obiektów: Operacje i Funkcje wsparcia

Jak stworzyć dobre warunki ramowe dla okresów wzmożonej aktywności?