Q3 2022Od spostrzeżeń do działań

Zapobieganie sytuacjom ze spadającym ciężarem

Film: Zapobieganie sytuacjom ze spadającym ciężarem

Film przygląda się czynnikom, które wpływają na bezpieczeństwo pracy na wysokości i zdolność do zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, oraz kładzie nacisk na istotność systematycznego przeprowadzania kontroli PDO w celu identyfikowania ciężarów, które mogłyby spaść.

Pytania do przemyślenia

Zadanie praktyczne

W części 1 / Na wyjeździe 1 wykonasz obserwacyjny obchód, podczas którego poszukasz obiektów, które mogą spaść. Na podstawie spostrzeżeń należy podjąć działania następcze w części 2 / na wyjeździe 2. Kieruj się instrukcjami zamieszczonymi w przewodniku, aby zaplanować i wykonać obserwacyjny obchód. W razie czego korzystaj z podręcznika SFS poświęconego zapobieganiu sytuacjom ze spadającym ciężarem: znajdziesz w nim wskazówki co do tego, za czym się rozglądać i w jaki sposób to robić:  SFS handbook for the prevention of dropped objects

Przewodnik po wycieczce obserwacyjnej