Q1 2023Unikaj poważnych wypadków

Zapobieganie incydentom związanym z zabezpieczaniem szybów naftowych

Film: Zapobieganie incydentom związanym z zabezpieczaniem szybów naftowych

Widzimy, że liczba incydentów związanych z zabezpieczaniem szybów naftowych zmienia się istotnie z roku na rok i nie obserwujemy systematycznej poprawy w porównaniu z innymi wskaźnikami poważnych wypadków. W tym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób oceny, decyzje i przesłanki w całym łańcuchu wartości wpływają na bariery i ryzyko incydentów związanym z zabezpieczaniem szybów naftowych.

Pytania do przemyślenia