Q2 2023Zapobiegaj obrażeniomUczenie się na pracach przebiegających normalnie

Część 2: Ocena

Film: Uczenie się na pracach przebiegających normalnie, w ramach ewaluacji

Z myślą o tym, by przeciwdziałać obrażeniom, gospodarze obiektów, liderzy operatorów i personel operatorski muszą wszyscy wnosić swój wkład w rozpoznawanie pułapek i likwidowanie ich. W tym filmie prezentujemy, jak ewaluacja prac zakończonych pomyślnie, bez incydentów, pomaga eliminować lub ograniczać pułapki.

Pytania do przemyślenia

Rozpoznawanie i rozumienie pułapki błędów

By nie ustawać w poprawie bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, musimy lepiej rozumieć pułapki błędów obecne w pracach przebiegających normalnie i czerpać z nich większą naukę. Posługuj się tym jednostronicowym dokumentem przy ocenie zagrożeń i ewaluacji prac, aby lepiej rozpoznawać i rozumieć pułapki błędów.