Q2 2023Zapobiegaj obrażeniomUczenie się na pracach przebiegających normalnie

Część 1: Planowanie i przygotowania

Film: Uczenie się na pracach przebiegających normalnie, w ramach planowania i przygotowania

Z myślą o tym, by przeciwdziałać obrażeniom, gospodarze obiektów, liderzy operatorów i personel operatorski muszą wszyscy wnosić swój wkład w rozpoznawanie pułapek i likwidowanie ich. W tym filmie prezentujemy, jak dobre planowanie i przygotowanie pomaga ułatwiać prowadzenie prac w bezpieczny sposób i zmniejszać prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Pytania do przemyślenia

Rozpoznawanie i rozumienie pułapki błędów

By nie ustawać w poprawie bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, musimy lepiej rozumieć pułapki błędów obecne w pracach przebiegających normalnie i czerpać z nich większą naukę. Posługuj się tym jednostronicowym dokumentem przy ocenie zagrożeń i ewaluacji prac, aby lepiej rozpoznawać i rozumieć pułapki błędów.