Q2 2022Zapobiegaj obrażeniom

Gospodarze obiektów

Film: Likwidowanie pułapki błędów

Film opowiada historię poważnego wypadku, do jakiego doszło na obiekcie Maersk Interceptor w 2017 roku, i przytacza szereg ważnych wniosków, jakie wyciągnięto z tego zdarzenia. Aby móc w dalszym ciągu podnosić poziom bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, musimy sprawniej czerpać naukę ze wszystkich zadań, które są realizowane bezwypadkowo. W jaki sposób możemy, jako gospodarze obiektów, pomagać w rozpoznawaniu i rozumieniu różnych warunków pracy potencjalnie utrudniających wykonywanie jej bezpiecznie?

Pytania do przemyślenia

Onepager: Rozpoznawanie i rozumienie pułapki błędów

By nie ustawać w poprawie bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, musimy lepiej rozumieć pułapki błędów obecne w pracach przebiegających normalnie i czerpać z nich większą naukę. Posługuj się tym jednostronicowym dokumentem przy ocenie zagrożeń i ewaluacji prac, aby lepiej rozpoznawać i rozumieć pułapki błędów.