Q3 2022Od spostrzeżeń do działań

Profilaktyka w całym łańcuchu wartości

Film: Profilaktyka w całym łańcuchu wartości

Film przygląda się czynnikom, które wpływają na bezpieczeństwo pracy na wysokości i zdolność do zapobiegania sytuacjom ze spadającym ciężarem, oraz kładzie nacisk na istotność profilaktyki w całym łańcuchu wartości.

Pytania do przemyślenia