Q2 2023Zapobiegaj obrażeniom

Ograniczanie ryzyka z poziomu biura

Film: Ograniczanie ryzyka z poziomu biura

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich naszych współpracowników jest ważne, żeby personel biurowy miał świadomość roli, jaką sam odgrywa, oraz wpływu, jaki sam ma na ryzyko i pułapki. W tym filmie prezentujemy sposoby, jakimi możemy się przyczyniać do eliminowania lub ograniczania pułapek, pracując z biura.

Pytania do przemyślenia

Rozpoznawanie i rozumienie pułapki błędów

By nie ustawać w poprawie bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, musimy lepiej rozumieć pułapki błędów obecne w pracach przebiegających normalnie i czerpać z nich większą naukę. Posługuj się tym jednostronicowym dokumentem przy ocenie zagrożeń i ewaluacji prac, aby lepiej rozpoznawać i rozumieć pułapki błędów.