Q2 2024Zapobiegaj obrażeniom

Kwestionowanie założeń w procesie podejmowania decyzji

Film: Kwestionowanie założeń w procesie podejmowania decyzji

Ludzie używają schematów i skrótów myślowych, aby zrozumieć informacje, dokonywać osądów i podejmować szybsze decyzje. Procesy te są absolutnie niezbędne w naszym sposobie funkcjonowania. Czasami prowadzi to do mimowolnych uprzedzeń w naszym toku rozumowania. Możemy przyjmować założenia, które wpływają na nasze osądy i procesy decyzyjne. Jak możemy kwestionować założenia i zarządzać nimi w naszych procesach decyzyjnych?

Pytania do przemyślenia

Jak skróty myślowe wpływają na oceny i decyzje? Pobierz jednostronicowy przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o powszechnych uprzedzeniach i sposobach na wystrzeganie się ich w ocenach i procesach decyzyjnych.