Q2 2024Zapobiegaj obrażeniom

Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów w terenie

Film: Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów w terenie

Aby móc zapobiegać obrażeniom ciała, potrzebujemy dobrego zarządzania działaniami, równoczesnymi operacjami i zmianami oraz trafnej oceny ryzyka, co umożliwi wykrywanie zagrożeń i pułapek błędów oraz zarządzanie nimi.

Pytania do przemyślenia