Privacy Policy

Personlig informasjon som kan samles inn inkluderer:

1. Input i skjema for gruppeoppgave

Input som legges inn i skjemaet for gruppeoppgaven rapporteres på gruppenivå til kontaktpersonen for ditt selskap.

2. Organisasjonstilhørighet

For å a) rapportere fullføringsgrad på gruppenivå, og b) gi svar og tilbakemeldinger samlet gjennom læringspakkene videre til riktig(e) person(er), ber vi deg om å oppgi teamets organisatoriske tilknytning i skjemaet for gruppeoppgaven.

3. E-postadresse (valgfritt)

For å motta en kopi av teamets svar / tilbakemelding på gruppeoppgaven, kan du skrive inn e-postadressen din til sist i skjemaet.

 

BehaviorLab AS er ansvarlig for håndteringen av all informasjon på vegne av Alltid Sikker og dets samarbeidspartnere.

Bare BehaviorLab AS har tilgang til all data som samles gjennom Alltid Sikker, og det rapporteres kun selskapsspesifikk informasjon fra skjemaet for gruppeoppgaven de selskap som bruker løsningen.

Din personlige informasjon vil ikke bli brukt til andre formål enn de som er nevnt ovenfor, og vil ikke bli delt, solgt eller på annen måte overført til tredjepart, med mindre det er lovpålagt.

For ytterligere spørsmål, bruk vårt kontaktskjema: