Ukontrollert dampgenerering

Equinor SSU Læringspanel

Publisert 07.09.21

Dette initiativet fra Equinor SSU Læringspanel skal bidra til læring etter hendelser på ett av raffineriene våre i 2019 og 2021. Initiativet fokuserer på å styrke barrierer mot ukontrollert dampgenerering i atmosfæriske tanker, og inneholder beskrivelse av hendelsene og oppdaterte, interne krav til prosess system design. Årsaken til at vi deler dette initiativet er at andre selskaper kan nyttiggjøre seg materiellet for å forebygge lignende hendelser.

Klikk på bildet over for å lese presentasjonen (presentasjonen åpnes i en ny fane)