Sikker trykksetting av gassflasker

Equinor Learning Panel

Sikker trykksetting av gassflasker

Publisert 13.11.20

Dette er Equinor Learning Panels siste interne initiativ for å muliggjøre læring basert på etterforskningen av en alvorlig arbeidsulykke ved Heimdal i november 2019 (du finner resultatene fra den foreløpige interne granskningen her). Løsningene som er utviklet av en dedikert arbeidsgruppe innen Equinor deles på tvers av selskapet og tiltak for relevante forretningsområder er spesifisert. Årsaken til å dele dette interne initiativet er at andre selskaper kan finne nyttig informasjon og iverksette lokale tiltak for å unngå lignende hendelser.

Interne lenker er deaktivert – et utdrag av vårt interne dokument WR2672 deles her. Dokumentene er på engelsk.

Klikk på bildet over for å lese presentasjonen (presentasjonen åpnes i en ny fane)