Arbeidsulykke ved Heimdal

Foreløpig intern granskning

Presentasjon av foreløpig intern granskning av ulykken på Heimdalplattformen

Publisert 04.06.20

28.11.2019 skjedde det en alvorlig arbeidsulykke på Heimdalplattformen i Nordsjøen. To unge mennesker ble alvorlig skadet. Hendelsen har vært gransket internt i Equinor. Politiet og Petroleumstilsynet arbeidet fortsatt med sine granskninger.

I denne presentasjonen fremlegges resultater fra den foreløpige interne granskningsrapporten som vil bli oppdatert når politiet har ferdigstilt sine undersøkelser. Det er identifisert tiltak på ulike områder etter hendelsen, knyttet til utforming av utstyr, vedlikehold, kompetanse og arbeidsprosesser. Formålet med presentasjonen er å skape oppmerksomhet om risikopotensiale, øke kunnskap og legge grunnlag for tiltak for å kontrollere risikoen.

Læreinitiativ med fokus på sikker trykksetting av gassflasker basert på endelige granskningsresultater er tilgjengelig her.

Presentasjon av foreløpig intern granskning

Du kan laste ned anbefalte tiltak under for å se hvordan dere kan jobbe for å forhindre lignende arbeidsulykker i fremtiden.

Anbefalte tiltak