Q4 2023Arbeidsmiljø og helse

Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Film: Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Rusmidler kan påvirke hvilke valg vi tar, hvordan vi handler og hvor raskt vi reagerer. Det kan derfor også påvirke sikkerhet. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan forstå og forebygge negative virkninger av rusbruk.

Refleksjonsspørsmål

Rus i arbeidslivet

Alle har et ansvar for å melde fra ved bekymring, mistanke eller observasjon av bruk eller påvirkning av rusmidler på jobb. Last ned onepageren og bruk den i forberedelse til og/eller oppfølging av denne caseoppgaven, for å forebygge og fange opp negative virkninger av rus på jobb.