Q3 2020 Hindre fallende gjenstander

Utførende personell

Ny sjekkliste

Sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas» skal brukes av ledere for verifikasjon i felt. Som del av læringspakken for Q3 vil operative ledere få i oppgave å teste ut sjekklisten og gi forslag til forbedringer.

Sjekkliste: Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas

Film: Arbeid i høyden

Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. Filmen viser et arbeidslag som skal gjennomføre arbeid i høyden fra jobbforberedelser til avslutning og uttak av læring, med fokus på utførende personells rolle i å hindre fallende gjenstander.

Refleksjonsspørsmål:

Praktisk oppgave

I del to skal dere gjennomføre inspeksjon i felt og se etter mulige statiske fallende gjenstander. Bruk den nye sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller«, sammen med SfS håndbok for forebygging av fallende gjenstander.

Funn dokumenteres og registreres i Synergi, ta gjerne bilder. Identifiserte gjenstander skal tas ned eller sikres, hvis forsvarlig.

Oppsummer i fellesskap: Hvor godt opplever dere at sjekklisten fungerer? Alle innspill gjennomgås og tas med i revisjonen av sjekklistene.

Sjekkliste: Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller

Tilbakemelding på sjekkliste