Q2 2022Unngå personskader

Utførende personell

Film: Identifiser og forstå feilfeller

Filmen forteller om en alvorlig hendelse på Maersk Interceptor i 2017 og om noen av de viktigste læringene i etterkant av denne. For å fortsette å forbedre sikkerheten for alle våre medarbeidere må vi også bli bedre til å lære fra alle de jobbene som gjennomføres uten hendelser. Hvordan kan vi som utførende personell bidra til å identifisere og forstå ulike forhold ved arbeidet som kan gjøre det vanskeligere å jobbe sikkert?

Refleksjonsspørsmål

Onepager: Identifisere og forstå feilfeller

For å fortsette å forbedre sikkerheten for alle våre medarbeidere må vi bli bedre til å forstå og lære av feilfellene som er til stede i vanlig arbeid. Bruk denne onepageren i risikovurderinger og jobbevalueringer som et hjelpemiddel for å identifisere og forstå feilfeller.